Saya-saya

Makaranta kita ang Saya-saya maski sa isip lamang…

Sa mi pomangga mi aga kanta,

Isarang lamgam nga Saya-saya,

Pamati indo, pamati indo,

Ang ing kakanta ang Saya-sya.

Ang Saya-saya doro magkanta,

Malipay kita tola’dan sanda,

Pamati indo, pamati indo,

Ang ing kakanta ang Saya-saya.

Uy ing kanta na ra manda!?? 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.