Aga’mpang ang mag-asawa…

Nay na: “Tay na, ayosa ra patigayon ateng light sa luwa!”

Tay na: “Hellooo… ano ako electrician?”

Nay na: “Ta’ ayosa ren lamang ang ‘agdanan.”

Tay na: “Hellooo… ano ako karpintiro?”

(Ag panaw si Tay na. Pagbalik na ayos den ang tanan. Ing pakimanan na si Nay na kung sino ang ag b’wat ang tanan.)

Nay na: “Kaina moro mi ag lebas nga soltiros, ing tabangan na ako. Ing papipli na ako sa anang kondisyonis. Ang MAGADOROG kami, o MAGALUTO ako’ CAKE pagkatapos na i ayoson ang tanan.”

Tay na: “Maliag i kon ing luto’an mo tana’ CAKE?”

Nay na: “Hellooo… ano ako panadirian?”

3 thoughts on “Aga’mpang ang mag-asawa…

 1. Lato

  mayad lamang ara ko nalipati akeng naelaman sa PSAT..sa dadi si misis kung mi tradesman sa balay asisilag…ig kaelam tana ra ag bake y cake…he he he…

  dya baya anang ilog makon:
  pay 1: pay, pag bael imong bata pareho imong driver…
  tatay: ayamo pay, mabael da alima???
  pay 1: beken…kaitsura imong driver!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.