Baleng o Beken?

Nay na :  “Ayamo’ dadi ka lamang?”

Tay na :  “Fasensha ren,  ag imbitar moro akeng mga ka officemates hehehe! Hik.”

Nay na : “Baleng kaw ano?”

Tay na :  “Ako, Vhaleng? beken ano! hehehe… Hik!”

Nay na : “Anong beken? pasamoro ka’g ka officemates, ara ka ngani obra?”

8 thoughts on “Baleng o Beken?

 1. Lato

  dia baya pareho ra ang jokes nga…

  pare 1: Pay, ag hire si misis i driver, bata, pogi
  pare 2: Pay ara ra marimo doto siguro kaministeran indo, aga selos kaw ano???
  pare 1: Pay, ang problema ara kami sarakayan o kotse????

  Like

  Reply
 2. tangay

  siguro red horse anang ing banatan beken polish beer. banz ing konan ko si kutapz inde na scrub-ban ang agdan para ara mamaolog sa domingo kaloy dios…damparang naman! 🙂

  mi barita kaw baya ki bulalz tenged sa anang biahe?

  Like

  Reply
 3. banbanen

  tangay magtawag ako ki nanay ara sanda pa y babagat si bulalo animan ara ko pa’ barita. Piro akaabot den da kono sa aten.

  Anong oras kita gali sa Domingo? Maluay-luay ako ren lamang lusong sa agdan, moro’ na baya ang regda iba sa lipeng.

  he he hik!

  Like

  Reply
 4. tangay

  at least elam ta nga mayada anang biahe kaloy dios. salamat!

  aw depende sa host. akeng pagkaelam ogto nga adlaw. pero kami pista pa lamang dian den kaloy dios. elam mo ra nga parangi-pangien kita ig aga kelkeg pa nga mapakig eb oman sa banbanen, manok, kamias, tagabang, kutapz asta balonggay! 🙂 sayang ara ang bulalo ig ara kita kinilaw…damparang!

  ta ano imong bilin puera sa polish beer? si mj ara digi dadi animan indi ko roma’ madara…ang pizza nga medyo batya indi ko ra madaeg pasan…jantre ren…sori bayen. c u ol… 🙂

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.