Sa iba’

Bata: “Nay ang katinlo imong singsing. Dan ba ing taw ni Tatay kanimo?”

Nanay: “Ailam, kung si Tatay mo lamang akeng sasarigan, kabay dan pati ikaw ara natao’.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s