Sirkulo ang Kabui’

3 to 8 yrs. old : Parataman i’ karawat.

9 to 18 yrs. old : Paratasan i’ marka sa skul.

19 to 25 yrs. old : Parataman i laber.

26 to 35 yrs. old. Parapustoran i’ asawa.

36 to 45 yrs. old : Parabaelan i’ suwildo’.

46 to 55 yrs. old : Parataman i’ kabit.

56 and after : PARATAMAN i’ MASAKIT.

3 thoughts on “Sirkulo ang Kabui’

 1. Lato

  first honro ako roman…hae hae hae…

  26 years old ag “ASAWA”

  30 years old sigeng swayan, lagpak ang “A” SAWA na..

  35 years sige para enged swayan, lagpak ang “S” AWA na lang

  40 years sige para enged swayan, lagpak ang “A” WA na…bereblag..

  Like

  Reply
 2. Bunsawik

  Lato dagi pa…Kaisan manda ano a’sawa kita ra sa ateng mga partner..Adlaw adlaw maman imong kampang,kaiban,kasuay kung kaisan ,…But marriage is not based on emotions.It is a commitment for better or for worse matabidan..”Ang pinag isa nang Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng tao…Malamang ang marriage beken automatic aga sabor nga aga sabor actually baliskad aga lasay nga aga lasay makon kaw ngani “lagpak ang A’WA na..Animan to avoid this thing to happen ang relasyon kailangan” iwork out”..Mag build kita i muscles of Love,muscles of patience,kindness,excitement, perseverance,endurance in times of conflict or problems.. etc….Ibetang si Christ sa tenga ang relasyon i ang mag asawa….. Godbless!!!

  Like

  Reply
 3. Lato

  Hi Buns…sayod ako sa imong advise ig outlook parte sa subject nga dia…dan lamang ang tempo dadi beken den y pareho ang una. Kanodaya gegma enged pero dadi praktikal ang ing sasagyap ang tao…no offense sa tanan. selenga dadi mi mga pre nuptial agreement labi pa ren ang mga makwartaen…

  akeng patad dige joke lamang pero kung kaysan mi kamatodan pareho anang impisa y bans…

  god bless us all…musta dyan…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.