Kanodaya vs. Dadi

Kanodaya:

Liwat: “Tatay, anono ngani ang maliag i kon ang COMMITTEE?”

Tatay: “Dodoy, selenga sa diksyunario dan dian ang tanan.”

Dadi:

Tatay: “Dodoy anono ngani ang maliag i kon ang RAM?”

Liwat: “Tay, i Google mo lamang dian ang tanan.”

3 thoughts on “Kanodaya vs. Dadi

 1. kutapdi

  kano lamang…

  kutaps: bulals adin kaw?
  bulals: ako digi niagara ing papasyar ko si banbanen 😉

  dadi’ na…

  kutaps: bulals adin ka roman?
  bulals: ako digi sa niagara ing papasyar ko si ameg 🙂

  ta’ sino kabay ang madarason nga ipapasyar y bulals sa niagara? bulals, amblig lamang maite saben ag tabil ka’ mayad haehaehae.

  Like

  Reply
 2. bagasay

  kanudaya:

  mapakasal ang magnobyo ay maliag sanda ren nga mi mga bata.

  dadi:

  mapakasal ang magnobyo ay mababael den andang mga bata.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.