Kasalanan

Mi bisara sa english nga: “Never make the same mistake twice.”

En manda, ang karake ang kasalanan digi sa kalibotan, ayamo ara mo i samiti ang iba?

(hae hae hae!)

Advertisements

1 thought on “Kasalanan

  1. ipes padi

    sabagay dan ang aga paulit-ulit nga nanaulog sa maman para enged nga kamalian… ara pa nabukulan… pero kung anang tenda sa imong ulo masakit-sakit… kakamaramad ka enegd hehehehe…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s