Paerep

Ayamo kabay ang iba ara’ pagkaen i’ karning Baka’, piro aga kaen i’ corned beef? – Ang iba ara pagkaen i’ patatas piro ag aken i’ french fries? Ang iba indi ka oyon i’ ang pancit, piro takaban i’ pancit canton!

Ay santisima! Dorong ka paerep ano?

Mi aelam kamo pang iba?

2 thoughts on “Paerep

 1. Lato

  makaerep manda….

  dyan sa cuyo mi indi ag kaen y chicken pero datong tawan y chicken salad,ing ubos na ig aga sagiap pa!!!!

  ang sa cebu ako pa mi nakilala ako nga indi ag kaen y manok pero ang kaliag ingan anang itlog ang manok!!!

  kung mag legeb kaw ig aga dugo dugo pa, bisaran ka pa pero tawi kinilaw…..ing igep na pa anang tasik!!!!

  Like

  Reply
 2. ipes padi

  kabay dia makerep? hehehe

  mi mga graduates kita sa puerto nga mga maestra makon ako kung maliag sanda mga turo sa Coron… tay indi maliliag ay ang Coron kuno maraye… ta, duto masagyap obra sa manila hehehehe…

  .. datong sanda makaseled den sa dep-ed.. ing pilak sa balabac o cagayancillo.. joke joke hehehehe adin mas maraye?..

  .. kita bayang mga cuyonon durong ka sebek ateng pagtarabidan sa pamilya.. kung pwedi lamang pirmi kitang makarapulitan.. sauri na lalampasan tang ang mga oportunidad hehehe

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.