Lasang Atenanen

Kaisan baya ing sasagiap-sagiap ta ra ang mga lasa o mga lutong atenanen, pariho ang Pinamaran nga Isda. Whewww! sabor!!! tobod akeng laway.

Betangan mo lamang i asin, aslem (langgaw, bisbis o tamalarong). Pagkatapos mo i ugasan ang isda p’widi ren. Dorong ka simpling luto ig orig nga Lasang Atenanen. Parangayan mo lamang sa kalayo… lagat maite, adaday! dayon mo i pa’toan i sinanglag nga kanaken sa timprano, yari!

Tola’dan ako ag pamara isda sa asin. – Pag share kamo ra ang indo?  patobodon  ta andang laway hae hae hae!!!

[Bulalo]

6 thoughts on “Lasang Atenanen

 1. banbanen

  bulalo dan masabor kung tasikan mo’ kapi ang sinanglag, tapos igepen mo ang tasik kung ara ren i kanen. – Tigbas mo pa sa bato! di ba kutaps?

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  anong sinanlag nga kanaken imong maliag i kon? ayamo ang kanimo gali ing sasanlag de dadi? 🙂
  akeng kaisip ing piprito lamang…. pagkatapos i batibatien! haehaehae. damparang.

  Like

  Reply
 3. bulalo

  abaw dan kung mi aliag kamo itorong luto sulatan indo ren degue ,kutapz pag share da imong permi kung pasamuro y buaten

  Like

  Reply
 4. Lato

  ma share ako anay indi ra ag tubod indong laway…

  tinapanan nga isda sa ibabaw ang palua ang niyog nga ilaw tapos i te’me sa langgaw o tamalarong….mi ipon y maite….slrrrrrpppp.

  linegeb nga isda diretso sa baga tapos i te’me pareho ang sa ibabaw maski mi abo pa ang dogang y sabor tenged ang abo ay masin….grrrrrr…

  ang paborito ang mga aga paranggas…manok, baboy o baka nga ing gulayan y langka tapos mi maite nga malayo o lumabeng ig ing gisa sa siwete…. labi pa ren da nga ikaw ag rotus ang manok sa adlaw nga dato…sige bakbaki i gibo asta togda!!!!!!

  Like

  Reply
 5. bulalo

  BANDI BANDING MANAMSI
  hugasan ang manamsi,tapos mag bati bati ang itlog betangan asin asta paminta ig isampura ang manamsi mag painit y mantika sa kanluagan ig ibetang ang isda depende sa bael ang bandi bandi ang sabor ingan i patuan y sinamak na langgaw

  Like

  Reply
 6. kutapdi

  bulals dan mi sikrito pang mas aga pasabor sa ano pa mang bandi. sampuran indo i pinong sibuyas tenged nga dan maman ang maga paamot imong ing luluto. samiti indo kung indi ag bura-burang baba! 😉

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.