Inaling ara indo naripara…

Ing paskin amen digi ang isarang dagon ang risulta i ang Constructive Analysis of True and False Cognates in Filipino and Cuyonon ni Florida V. Dangan – maman dia ang kakasabat sa mga pira ka pakiman sa pagsorolaten i Cuyonon nga mi kinaelaman sa Filipino o Tagalog. Inaling ara indo naripara, kablita indo lamang ang aga darason sa ibaba.

Source: www.sil.org – you can download the full research in PDF for here.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s