4 thoughts on “Anono imong bubuaten?

 1. kutapdi

  sa akeng pabetang… ara problema kung a laber kamo ron. ibang arampangen kung ing intris mo pa lamang.

  ay kung inali mandang matabo dan… tenged sa imong utot ag pikada kadlaw ang babai… tapos dayong barok anang sipon ! 🙂 sino kabay kanindong darwa ang mas maeya?

  Like

  Reply
 2. Penet

  Sa akeng seleng kung laber ko pa lamang akeng kaiban sa elevator, mamaeya ako. Dia ang tiyempo ang relasyon na aga pakita kamo sa isara-isara ang pinakamatinlong pag-urogalien ig mga bagay para maliagan ka mayad imong laber para mapadayon indong relasyon para maging magkaba’not. Siyempre mas maeeya ako. Tay ano akong mabubuat ag songaw den da ang utot? Akeng mabubuat den lamang ay maglinga-linga ig basi pa ara na ra a singot ig i pabetang ko ren lamang na ag kadlaw tana moro na ing isip na ang ring tone ag alin lamang sa kadena ang elevator na ara nabetangi i grasa. Damparang!

  Like

  Reply
 3. tayangaw

  wahahaha!
  makakakadlaw ang ring tone nga mi pangalamo!

  ako maga yemyem lamang y mag kon,
  “pasalamat kaw ara ako y dayon y panlibang sa imong kilid!”

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.