Aelaman Indo…

Aelaman indo nga ang unang ag istar sa Cuyo ay isarang MALAY nga anang aran si Chief Matu-od? Ag sampet tana sa Tabunan, Suba paagi sa mabael nga baruto nga kung tawagen SAKAYAN.

Piro porabil tana mag abot sa Cuyo doto ren nga lagi ang mga Chinese nga maman ang ag toro kanaten o sa mga nitibo kung pasamarasano mag barter (trade) i andang mga prudokto.

Source: History Of Palawan by: Diokno R. Manlavi

[Obra Ni Banbanen]

Dagi ang dalan sa unang paskin ang Aelaman indo – kablita indo lamang dia.

5 thoughts on “Aelaman Indo…

 1. Bunsawik

  Banz datu kabay ang mga nitibo nga ing abutan i ang mga chinese bago mag abot si Chief Matuod di ba maman ang una ag istar? Adin sanda kabay ag originate??

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Bunsawik sigon sa History kitang mga Cuyonon are believe to be of Malay origin. (Tadlenga indo ako lamang kung mali.)

  Like

  Reply
 3. Bunsawik

  Aw maman manda gali!!Banz mi nadiskubre ako..Ang bisarang “Tadlenga ing gagamit kung mali di ba..Pero pwede ra kung bangi….

  Like

  Reply
 4. bagasay

  sigon sa akeng pagkaelam, si chief matuod of malay origin pero tana ag alin sa madia-as nga maman den ang bilog nga panay dadi. animan siguro ateng limeg kakonkon sa kinaray-a.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.