10 thoughts on “Damparang

 1. Penet

  Ang sa ubong na ladawan akeng kilala si Katian lamang. Beken kabay si Pusugon sa anang likod? Arey mga neneng pag parakilala kamo anay. Ang pupustura kamo ingan. Dia siguro pirmi indong luod-loud sanda pangadi sa Jerusalem, animan adogang kamo i pustura.

  Like

  Reply
 2. Penet

  Ang sa ibaba na ay ang indi mabaylwan i ara pag kupas na si Bagasay. Kaiban na aga gurang si Binukan sanda anang bata, ang sa tenga arey pasensiya ren neneng. Pamilyar imong itsura pero indi ko ron matandan imong aran. A lalaki na pangatlo sa likod ay si Alekek, ang ing kakabegan ni Matinlo sa abaga ay libayen da ni Binukan. Ta sinong indi kakilala ang center ang Cabigsing sanda ang PCAT Corp Commander, kundi si Shokoy (Fort Agustin). Kaiban na anang mapusturang kaba’not na si Beth. Palaminko adin kaw?

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  nong penet… medio beken kita masyadong cute ja! haehaehae. 🙂 moro akeng kilala lamang sa u’bong si kat kat, si ameg tapos si fernalyn palay aga gurang sa pinaka ibaba. ang iba na’ saben, naberek ako lamang. 🙂

  sa ibabang ritrato… ang katepad y bagasay ay si auntie cherry ang libayen y bancalanen, kaba’not y taguemtim nga asta dadi ara pa ra katatakas pa alen-alen.
  ang ing kakabegan y mats maman den ang si binukan. ang aga kabeg anang boto, si bisbis nga manang y binukan.

  ta’ kung sino ang kadudugang, abir! samiti indo patigayon!

  Like

  Reply
 4. Penet

  Dyantri, Ameg pagpasensiya ren, ikaw manda ang ki Ameg Sr. sanda ki Nay Bebin. Marapit kami ra sa kalampisaw.

  Cherry Pie makon akong lagi pamilyar imong itsura. Pagsensiya nene. A malam ako ron. Bisbis sanda binukan pasensiya ra, a barayluan ta kamo. Ang sigurado ko nged si Tay Meniay indong tatay.

  Like

  Reply
 5. kamaron

  ako ang magapangilala ang sa ubong umpisa sa wala si ameg,si katian,si miss abadiano,si ningkay akeng klasmeyt da,si arlene abad,si lingling lim,asta si fernalyn palay.ta tama ako di ba?ang kapupustura ig gwapo manda.

  Like

  Reply
 6. kamaron

  ang sa ibaba na picture si binukan,bagasay,matinlo,nong shokoy,si ng beth ang asawa ni ng shokoy,si cherry,si rosie palayon-archiedera ang ibang mga lalaki sa likod di ko ren makilala mga gwapings moro, pasensya ren.

  Like

  Reply
 7. bagasay

  ang apat ka mga macho sa ibabang litrato – si atty. dads macabutas, apaliped anang liwat ni tio andong ponce de leon, si alekek nga liwat ni roy palayon asta si ara leba, apo ni mr. greg fernandez sa bulwa ang cabigsing.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.