11 thoughts on “Boscay

 1. Penet

  Ay dia maski maliag kita ag pa-cute, tay sa mga boskay na aka ladawan, ang akeng nakikita lamang sa Cuyo ay ang bagasay sanda ang bakalan. Ang isara maglaem ako isarang komang. Ang ladawan nga dya maglaem ako aray bela sa Cuyo. Moro na ara kita baras na kundan sa Cuyo.

  Katian, ara sirok-sirok sanda bulan-bulan sa ladawan. Ang siruk-siruk malapad sa bagasay sanda bakalan. Pang pagatas dya sa bago ag paminata. Ang bulan-bulan na’ maitey kumpara sa tanang boskay sa ladawan.

  Wilam kung si Tangay, kilala na ang mga boskay sa ladawan. Basipa tana ang makapa-cute sa pirintuan nga dya.

  Like

  Reply
 2. KATIAN

  aw datu gali nong penet, dan gali ang bulan bulan maputi anay kulay kakonkon i ang mangitit jan litrato sa u’bong i ang bagasay…dan manda ang mga boscay nga dan bago ko lamang akita pwera sa bakalan mi bagasay…

  Like

  Reply
 3. tangay

  ang mairintek gibaw-gibaw. beken klaro kung mi pulis-pulis. ang si, bagasay sanda bakalan ara dua-dua. pero ang iba bago ko lamang nakita. kuday dapat sa bantayanan kaw ag pa ampir (pakinas) para maging cute ako…haehaehae

  Like

  Reply
 4. kuday

  PENET.. ing bel ko dan sa kota.. tula’dan ang baras duto… jan ang shooting ang PLONINg sementeryo scene..

  aga agi kami ra baya i mayor abrea TANGAY sa bantayanan tay medyo ara ko ka pataka i shoot duto, maderes ingan muro at dat time.. ang mga shells nga dan ing pataka ko lamang i pamutay i betang sa baras..

  Like

  Reply
 5. Binukan

  Base sa litrato na ang ing bel ni Kuday, ang mga pakinasen na dia ay BAKALAN, GIBAW-GIBAW, PULIS-PULIS, BAGAYSAY AT PATI SI. Pamilyar dan kanaken tengued dan akeng paborito kung si nanay aga pakinas sa Kota at Kaimames.

  Like

  Reply
 6. patukarog

  Abaw … mabuay-buay den dang ara ko akapakinas animan akeng nadedemdeman lamang ay ang bagasay, ngirit-ngirit, kiss-me-quick. Kung magpakinas kami ampir sa white house, a-dara kami lamang y “rake”. saka gayod mi mabebel ka reng 8 tegka 10 ka bagasay.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.