Imbis nga…

Ling-ling imbis nga Silip

Porabil imbis nga Bago (e.g. Porabil ako ma umpisa’…)

Naidlao o Naidlaw imbis nga Namiss

Apora’ imbis nga Dali-dali

Tagbalay imbis nga Tao po.

Kanogon imbis nga Sayang

Mi dian pa kabay?

15 thoughts on “Imbis nga…

 1. Arikondal

  Elat anay imbes nga by the way
  Inables imbes nga pamangkin
  Panugangan imbes nga biyenan
  Pag sa lalaki liwat imbes nga boto o bata; babai lamang ang agabata he he he

  Like

  Reply
 2. palaminko

  Sarang imbis nga kaya
  Sadang imbis nga sabit
  Paribanaw/Paribanao imbis nga pangugas alima

  Laket imbis nga sampura (urog-urog lamang!)

  Like

  Reply
 3. palaminko

  Rekat-rekat imbis nga dali-dali/apora
  Maramad imbis nga intindi

  Layang-layang imbis nga bintana (Tadlenga indo ako patigayon kung mali ako. beken ko sigurado dia. midio baya abati ko lamang sa akeng nanay dato anay.)

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.