Makaratel

Kung imong talinga makatel, dan mi aga isip kanimo. Kung imong mata’ makatel, dan mi aliag ag pakita kanimo. Kung imong bibig makatel, dan mi aliag ag pa’arek kanimo. Kung imong kalawasan akaratel… hae hae hae… Anono imong kaisip? Wi’… pagparigos!

5 thoughts on “Makaratel

 1. Penet

  Kung imong lawas ngani ren ang magkatel, pagkaen i kapayas, ang pagkaen ang mga padi. Ipes Padi, Kuring-Kuringen sanda Barangagan, patawad!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  kung aga katel imong siki, dan aga darang mapanaw. kung makatel imong palad sa to, mi kwartang maga abot, kung ang palad sa wala ang makatel, mi maga abot nga kakagastosan. kung makatel imong irong, dotong aringotngot, kung makatel imong olo, pili lamang – nung beken arikik, dan mi kuto – paseleng mong lagi sa amo saben ilepad kaw sa bararing!

  Like

  Reply
 3. ipes padi

  kung imong ireken akatel… saben alipat ka ag betang y tawas o kamalian mo nga asin sa pinao maman den…kung imong aragngag a katel… saben mi impeksyon ka ren sa sobrang kaen.. ara mo a sintian nga imong nasubo gali baras den hehehehe

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.