Sing Along: Bisara Y Lola

Ang “Bisara Y Lola” ay kanta ang grupong “Bulyaw Marigen” ang mga mimbro ay sanda Thopz Perez a.k.a. Daguldol sa kanta, Baho: Popoy de la Torre anang bayen ni Kegteng, Gitara: Franz Abid, Tambor: Philip Abid.

Sa dadi mi apat sanda ka kanta: Ploning Adin Ka Ren, Midyo Kano Lamang, Sa Marayeng Lugar ig ang indong ing kakanta dadi, Bisara Y Lola. Mababati indo dia dian sa ateng shows page. – Dan lamang kung midio mi idad ka ren, saben indi mo ren masakayan ikaw den ang mag kon… “Boring” – Hae hae hae!

Piro ing dadayaw amen sanda sa andang ing buat nga dia. Kudos BULYAW MARIGEN asta buenas Suerte kanindo.

2 thoughts on “Sing Along: Bisara Y Lola

 1. bagasay

  ipadayon indo dia mga dodoy! makon si tia pakinasen, ang iba kunong tao sa cuyo animan indi ren maliag ag seleng sa plaza ang mga cultural show ay ing suram den. siguro manda….oras den para magbuat i ibang musiko nga aga representar para ateng kultura pero mi ibang “twist”.

  ing tatawagan da si manong bunsawik…ikaw ang mi “k” sa tuladan.

  Like

  Reply
 2. bagasay

  ing pamatian ko indong mga kanta, aliagan ko ang “sa marayeng lugar”. amblig lamang sa lyrics, siguradon tang ateng bisara cuyonon. di ba imbis nga silip dapat lingling? dugangi indo pa. matinlo ang acoustics.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.