Pangatlong EB ang mga Cuyonon sa Manila

eb Adaday!

Arolints

EB Cuyonon Sa Manila

Salamat sa nag attend: Mrs. Hagedorn and Daughter, Matinlo, Kuday, future Mayor Bagasay, Karatongan, Tirik, Luwawluwaw and partner, Pakinasen, Ice Drop, the Palayon clan ( sorry indi ko matandan andang aka ), Gil Belen, Mr. Rodiriguez and friend, Mr. San Juan (brother of didong )Palaminco and Myself, sorry basipang ara ako nalipatan, kong medyan pasenya ren lamang, Ang tanan nga na-banggit ay puro ag Sign sa Petition Letter nga ing bwat ni Ipes Padi.

[SHOKOY]

7 thoughts on “Pangatlong EB ang mga Cuyonon sa Manila

 1. banbanen

  Congrats sa indong EB ayos! dan lamang indi ko makilala ang iba pasinsya’ moro ara caption nga ing padara’ – kilala ko pa ra ang iba tay indi ako lamang maliag ag kamali. hae hae hae. patigayon da mga yangats!

  Like

  Reply
 2. KATIAN

  bali bali! EB manila 3… Congrats! iba talaga ang byuti i ang mga cuyunon…mga gwapo ig mapupustura! saludo ako kanindo….dading feb. basipang madayon den da ameng grand EB sa jerusalem….

  Like

  Reply
 3. Lomboy

  Matinlo manda kong pirming mi EB ang manga Cuyonon! Indi baya madora ang ngirit ang taga aten. Mambeng i pamatian nga asta si Pamalaybalay aka pakon ig anang bata nga si Pitikay (kaelam da dan ag Cuyonon! Digi pa sa States ag adal!)….Bagasay, mayad ka pa present maski sadin ang EB…

  Like

  Reply
 4. bagasay

  dagi ang agparakon sa eb(ang dian sa litratong mabael sa tenga):

  sa unan: palaminco(ferdinand blanco), ice drop(jen-jen de la torre lucas), bagasay(nanette pediapco), kuday(noriam gabo), pamalay-balay(mrs. ellen hagedorn), karatongan(jane timbancaya-urbanek)

  ang sa likod: luwaw-luwaw(pee-gee ponce de leon espedido), pitekay hagedorn, dante san juan, shokoy d’sea lover(fort arguelles agustin), matinlo(michelle macasaet delos reyes), pakinasen(jocelyn ponce de leon)

  Like

  Reply
 5. bagasay

  ang iba pang ag pasakep: binukan(raquel palayon), alekek(riguel palayon, ara leba(rex estuart), tirik(abigail jutare parungao), gil belen, mike rodriguez, bilik rodriguez.

  basipang ara ako ra nalipatan.

  Like

  Reply
 6. ipes padi

  ang tama gali ga pasakep ang EB sa Manila… 18 tanan.. mabael nga grupo run dia…

  … Aga arampang kami anda matz.. ig Kudz… aga isip kami kung samauro magbuat y EB nga duro bael sa PTO…

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.