Pansamantalang scheds ang PCAT Alumni

Una sa tanan dagi ang pormal nga panawagan sa PCAT alumini.

Ig, dagi ang activites sa PCAT GRAND REUNION nga ing padara ni mrs. hermie sabenacio thru text animan kung mi malipatan o mi maiteng kamali, pasensya lamang. sa katapusan ang january mapakon tana digi sa manila para sa printing i ang souvenir program. kung aka print den ngani, dato maman den ang matud.

March 22:

8:00 a.m. registration of participants
1:00 p.m. meeting your batchmates

March 23:

8:00 a.m. mass
2:00 p.m. parade
7:00 p.m. socials and presentation of alumni by batch

March 24:

8:00 a.m. general assembly/election of officers, presentation and approval
12:00 nn lunch and games
4:00 p.m. beach combing
7:00 p.m. socials and recognition night for retired teachers

March 25:

7:30 a.m. ceremonial groundbreaking continuation of games
12:00 nn potluck lunch with your batchmates

katapos ngani, clean up den, baragat kita oman sa madason nga anniversary! Damparang.

[bagasay]

11 thoughts on “Pansamantalang scheds ang PCAT Alumni

 1. tangay

  pira kabay ang registration fee? saben inde ka dara balon ang maliag ag register.

  basipa manda mi kapi sanda hpds (hot pan de sal) alin kanda coga…:)

  Like

  Reply
 2. lokus

  aruy maambeng andan pasakep tay conflict sa akeng bagong sked. Moro kita ja Bagasay???? pwede ako ag uli mga 2nd week den ang April.

  Like

  Reply
 3. Lato

  way ang ka tinlo ang schedule…ang problema kabay mi barko nga maga biyahe diretso sa aten??? samoro ang iba syempre aliag ag oli dan lamang tenged sa andang schedule sa trabaho,pamilya o iba pang rason ay aga dua dua ag oli nga saben ma alanganin…isara ako sa mga tao nga dia…pasamoro ta kabay maso solve ang problema nga dia???

  Like

  Reply
 4. lokus

  ilog lato, tama kaw manda, ateng schedule mamang inde ag taw lugar. Kuns sa transportation, mi plane den medyo aga byahe uman tay dan lamang medyo mataas ang pasahe. Me mga barko ra andan and Milagrosa o Montenegro dan lamang either via Iloilo kaw o Puerto.

  Like

  Reply
 5. tangay

  Hi lokus, siguro ag dengan kita pindot aka una ka lamang padara. Abe sayang, akeng laem enged maga bagat kita tenged ag imbitar kaw una kanaken. Ara bali sa oman siguro mabagat kita ra maski dige sa Chicago kung mi tempo kaw kaloy Dios!

  Like

  Reply
 6. lokus

  een manda tangay, pasensya ren lamang. Ing tawan ako assignment sa mga tiempong dia. Sayang, peo ing papangadi ko na basipa ra inde madayon ang training para maka uli ako dyan.

  Ara bale medyo mabuay buay para. Basipa ra mag bago sked.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.