SSDBD


Datong magbaragat kami ang July 29, 2007 – ara kalibutan ang darwa nga dia, si Tangay asta si Manok nga ing belan amen sanda i’ snap. Siguro mi 20 years sandang aray bagat after high school. aga pakita nga sanda BFF talaga. hae hae hae.

Surprise kanindong darwa on your birthday [Jan 18 and 25]. Tangay bday mo sa 25 indi ka kapalagyaw. Godbless you! ig goodluck sa imong medical mission on March.

Mi pira kami pa ka video clip nga tinakawan, moro sa indong panid i post ta digi o indi? SSDBD [Salamat Sa Dios Birnis Den] dan anang cuyonon ang TGIF hae hae hae!

3 thoughts on “SSDBD

 1. tangay

  Aruy iba gali imong masisintian kung ikaw don ngani ang matakawan!
  Damparang medio aga taginep ako lamang, inde ako para enged kaparaet! Sino baya ang ag panakaw nga ara y paelam kanamen si Manok?

  Puwes, hapi birthday oman tangay Manok. Enjoy ur day!

  Matamang salamat sa greetings bayen Banz. Tamorokitaja? Ara ako ka GEK! jaski re’dia 🙂

  Like

  Reply
 2. manok

  Tangay talagang iba imong masisintian pag ing takawan kaw pero sandang ing buat nga dia maliag y kon ing tatawan anda importancia ang mga gurang-gurang.DAMPARANG……
  Bueno matamang salamat ingan ay masking ara ako sa kilid akeng familia nga aga celebra akeng kadlawan sobrasobra indong ing taw nga kalipayan kanaken. Makita ko ang video indi ko maelaman kung maakak ako o mabunsawik .

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.