Patalastas

Ako baya’ kung ara ing bubwat dorong kaadik sa TV. Labi pa kung ang palua’ ay Prison Break o Survivor, odaday-odaday lamang ang panari’.

Dadi’ dan mi natirapan ako lamang atetenged sa patalastas. Ayamo kung Colgate ang patalastas ing papakita ang ipen, kung shampoo ing papakita ang buk, piro kung feminine wash ayamo ara’ ing papakita? damparang!

20 thoughts on “Patalastas

 1. kutapdi

  abaw da’elaman ko anang sabat i nabs dian! sigurado ako nga pag natabo dan, anang unang bubuaten maman da ang kanaken………..mapaninlawak y mag pisdek!

  Like

  Reply
 2. liwit

  ang kaibara ra saben kung ipakita mabui ateng mga ugat nga aga barikutot,damparang.
  hi bans,kutaps,bulals,mats,manok kumusta kamo dyan,welcome piripiti-ig kumusta ren lamang ki auntie sofia,auntie ching uncle pilo,uncle binoy and pinky.

  Like

  Reply
 3. matinlo

  dakep kamu!!ayamo apanago kamu digue sa patalastas?damparang!!

  nabs,bulalz,kutapz…musta kamu??mga pogi pa rin ba?ang di ag sapet kanaken..potsu ha!!

  Like

  Reply
 4. kutapdi

  matz…wi dan ang supot kuno makuri ka buo…. ako mi darwa ren! wahahaha.

  bulalz pag sari kua…si nabs maseleng pa sine. 🙂 akeng ibang bisita nga dapat maparakon, ing pasailoan ko ro’ubos….makuri kung beke kita kumpleto.

  liwit…. musta ka ra dian? basipang ayuz lamang ang buto-buto. kami digi akaranyap-kanyap pa ra tag mairintek.

  Like

  Reply
 5. Piripiti'

  Ang mga lokong dia!
  Liwit@8 Pagkabetang ang kalibutan, digue kita pa ag bagat. Kumusta ka ren? Dan si Manang mo ing babagat amen kada ag pakun kami sa New York.

  Like

  Reply
 6. palaminco

  Animan indi ko maelaman kung adin inggagamit ang feminine wash ay ara anda muro i papakitan kung anono talaga anang gamit, hae hae hae. Kabay beken sa ireken i ang babai? Ang napkin asta tampon tuladato ra. Sige lamang kasambit pero ara i papakitan kung adin ing gagamit.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.