Tamilok or Mangrove Worm

marake pang mga pagkaen sa Palawan 

Advertisements

One thought on “Tamilok or Mangrove Worm

  1. paraguanen

    isara dia sa akeng mga paboritong kaenen ang tamilok. kung ing kasong kapakon kamo degue sa puerto ig aliliag kamo ag renew y ang lasa ang tamilok magpakon kamo sa kinabutch. dan doto perming available. angka sabor ingan.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s