Limpiong Kalibotan By: SINIKA

Limpiong Angin
Limpiong Dagat
Limpiong Kalibotan
Limpiong Isip
Limpiong Tagipuson
Ang akeng aliliagan

Kablita indo lamang ang shows page ig sagiapen indo lamang sa Cuyonon Songs kung aliag indo i pamatian ang kantang dia.

1 thought on “Limpiong Kalibotan By: SINIKA

  1. TIPANO

    dya ang kantang eng buat ni bong fetiza a.k.a. “seloy” sa programang “OPLAN LINIS” y ang puerto princesa city year 1992 na ag pakilala husto sa Puerto Princesa na pinaka malimpiong banwa sa Pilipinas.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.