2 thoughts on “Sing Along

  1. kuday

    nabs cno ang ag kanta i dyang version ni andrew E. ang una nga ” humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay” heheehhe.. tay ang mag uso ang kanta nga dan ag sagyap ako ra manda.. tay pira lang ka ka dagon.. ara ra i anteng! haehaehaehae–

    pero matinlo ang ang komposo i dya.. tengueg engued sa leba.. mi kamatudan da manda.. makuri ra manda ang may nobya kaw i postora, or nobyo i guapo. dan baya pareho lamang.. tay ayamo babae lang digi huh? UNFAIR dan! haehaehaehae.. CONGRATS sa ag kanta i dya..

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.