Coming Soon

Update ta kamo lamang nga si Manong Bong a.k.a. Bunsawik ay ag padara kanamen i 11 tracks of O Senior Tagbalay para sa ateng kaabengan dading xmas.  Thanks nong Bunsawik medio manda ara ren naa-update ang “shows page” ig kalooyan kaw ateng G-D!

Mantinir lamang anay nong Bunsawik moro’ na busy ako pa this week, reregesen kong ma publish sa Lunes, Nov. 26. ara ko pa naririsibi from Kutapdi but I’m hoping na bereblag anang tracks para mas mi sab!

TGIF to all!

1 thought on “Coming Soon

  1. kutapdi

    nabs, ang tracks bereblag pero limang version lamang ang o senor tagbalay katabid ang salamat, salamat. pag mi naisip ka pang ibang version asta kaabot 11, baala ka ren lamang ag dugang hae hae! damparang! 🙂 🙂

    again…matamang salamat ki bunsawik. mabawi kami ren lamang kanimo pag ag baragat kita caloy dios. God bless you.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.