Charing

Dia mga tangay medio educational. Pang dugang da sa ateng kina’elaman.

Ang bisara nga CHARING ay mi etymology from the greek word CHARUS-INGUS it is an expression that is “not true or not real” Kung sa cuyonon ay “Botig o Bo’lak” kung sa tagalog “Chika”.

Interesting di ba? ta ag paraet ka ra? CHARING lamang dan!!! tsk, siri kua!!!

2 thoughts on “Charing

 1. palaminco

  Hello Subs, musta ka ren? Ara ka’y tutulaws dun i mayad digi sa CP? Ing pupungawan den kuno kanimo ang mga ACGs, hae hae hae.

  Aelaman indo ba nga anang etymology ang bisarang BURIT ay sigun sa bisarang Cuyonon nga ‘BURO I TOTOY’?

  Animan mas matama ang buriten nga lalaki kesa sa babai asta ang lalaking buriten, anang totoy duro rang ka buro, hae hae hae.

  Charing lamang dia!!!! Ang maparet, buro totoy, hae hae hae!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.