Query Sunday #3

Domingo re’man baragat kita kada domingo digi sa post nga dia para sabaten ang saka bilog nga pakiman. Ig ang pakiman dadi sa domingo’ng dia ay:

 • Ka’no ka pa ka’uli sa Cuyo, ig ayamo?

Related post: Anono imong ing bubuat?

10 thoughts on “Query Sunday #3

 1. Binukan

  Aka uli ako sa Cuyo last April, 2007 (Holy Week). Ag attender ako ameng reunion sa High School after 20 years (SJA Batch ’87).

  Like

  Reply
 2. Lato

  April 2006..first time aka pakon akeng pamilya sa ateng banwang cuyo..aliagan anda ateng lugar..akeng mga boto sige lamang eseb..samoro kung aga oli kami dyan sa pinas kada december lamang tenged maman ang summer vacation ang school dige sa australia..ang ka babael ang daluyon sa mga timepong dia animan ara kami ren y titingwa nga mag oli sa cuyo…

  Like

  Reply
 3. icedrop

  last 1990 akeng uli dyan sa aten sa Cuyo ,,muro ag lagted kami ren sa pto. aninam hindi ako ren aka pasyar uman. asta dige ako aga-ubra sa Manila .. Maliag ko ren ngani masamitan uman ang kasoy, sikad-sikad, lumabeng, kadies ..ang ka sabor isampura sa pata nag baboy,,,,at syempre akeng mga tangay dyan , ma iseb sa kapusan / mag pakinas asta ang kasilinsyo ang cuyo diba .

  Like

  Reply
 4. ALIBIDAY

  last 1994 pa…1 month ako ra sa cuyo..medyo indi ako ron ag uli kanamen digue sa brooke’s ay ang kaambeng doto maski akababaga ren akeng abaga y pasan kong agasageb ay tuwang tuwang kami pati pamotay y kasoy..ang kakori ako akapasyar oman ay porabil ako togotan aglev akeng boss..

  Like

  Reply
 5. marapati

  Good day! ako akauli last June 2007 ag bisita ako sa akeng gurang gurang, 72nd birthday ni mama, naka schedule deman ameng bakasyon dadi March 23 to 30, 2008. g Matud talaga birisaraen na “There’s no place like home”.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.