The official Ploning Pitch Video

Mga bogtitinai, matamang salamat sa tanan nga ag pakabuliao y matitinlong bisara para sa Ploning Teaser. Makababael y taguiposon ang tanang indong ing kon.
Now I’m more encouraged to do the film. Hehehe!

Actually, bata ako pa pangarap ko ron ag buat y saka literary piece about Cuyo, ara ako lamang y laem-laem that it will be through the medium of cinema.

Siguro kaliagan denda dia y Lord tengued mas matama ang nanaabot y ang pelikula ig mas accessible nga medium para sa masa. Maliag ikon, trough this… mas matama ang kakikita kung moro y tinglo asta y manggad ang kultura y ateng inalinan.

Through the request of Palaminco, dagi ang Pitch Video nga intended lamang andan sa mga investors piro ing upload ko ronda tengued na realize ko nga mas matamang Cuyo elements digi… basipang makatabang sa y bulong y ang pagkaidlaw sa Cuyo y ang ibang ateng mga kasimanua nga mabuay deng ara kalelekas.

Ang footages nga indong makikita digi will not neccessarily be a part of the film. Mini-documentary lamang dia on the intention of the project. Saka segment dia sa ‘The Making’ pag ag lua ren ang DVD calooy Dios.

Palaminco, tengued ing pakita ko kanimo ang pitch… obligado ka dadi ag invest. Hahaha!

Tayangaw

10 thoughts on “The official Ploning Pitch Video

 1. palaminco

  Ayos, valedictorian ako dadi, hae hae hae.
  Kumpay Tayangaw, ayos, very inspiring imong pitch video nga dia. Ara dua-dua nga durong Cuyonon ang maga-invest digi sa imong project nga dia.

  Like

  Reply
 2. BAN

  bali-bali ara ko maliag y con…. ing papangirikidian ako nga aga seleng ang vedio nga ja tengued ang ibang cuyunon alilipat den ang andang ing alinan…apupumgaw ako sa akeng isarang tangay nga ing lilipatan na ren BANUANG CUYO…. cguro alemes tana ren sa saka basong tubig………….. ANANG ATUBAGAN!!!!!!!!!! basipang mamanmanan tana sa istorya ni PLONING…..

  Like

  Reply
 3. imamatad Henry LLacuna

  DOY,asta agbael ako ara ako engued nakilalang cuyonon nga naging MOVIE DIRECTOR.Ikaw pa lamang.elam lamang sa mga naglelebas deng mga generation.kung medyan man very rare.Tapos ing una mo pa y tawan y pansin ang imong mal nga banua nga banuang CUyo.
  SUPER…..BRAVO::::Maraye imong mamabot kumos una sa tanan ara mo y lipate imong inalenan.Dan ang imong PROJECT nga dan ay 1st time in the history of CUYO.GOOD LUCK n GOD BLESS YOU,ALWAYS.WE WILL PRAY 4 your SUCCESS.Akeng kakukon lamang kanimo ay unang una magpasalamat kaw KANANA(sa ateng G.DIYOS) at pangaruwa sa imong mga gurang gurang nga ag TAW y imong TALENT nga dan….PRAISE D LORD….

  Like

  Reply
 4. Karatongan

  Tayangaw, well-done! Let me know when you are coming to Puerto. Doro akong ka proud nga mi proyikto nga tola’dia ig ang agaboat Cuyonon!

  Like

  Reply
 5. kuday

  Tayangaw… sobra… fascinating!!! sobrang proud ako kanimo.. dahil nakita ko imong looks nga aga prepare kaw i ang ploning.. fishing ideas and more inputs.. dadi marapit den sa kamatudan imong dream.. nga dream na imong mga tangay like us.. ur success is our success!!!

  Like

  Reply
 6. tagaikoy

  Tayangaw, congratulations! teaser pa lamang, duro reng katinlo. sigurado ako, ang final result mas matinlo animan maga elat ang matama especially mga cuyonon ki ploning. Durong kaambeng sa akeng leba nga aga tawtaw ang video tenged mejo ang karapit lamang ang cuyo kanaken, nakikita ko. duro akeng patererek ay saben mi matirapan ako na mga parente, hahahaha.

  Congratulations oman, tayangaw. padayon mo imong matinlong obra, matama kami ang nalilipay ig proud sa imong accomplishments.

  Like

  Reply
 7. bagasay

  mamang ing kokon – mi anteng kaw, tayangaw! mayad lamang mi bata ang cuyo nga pareho kanimo. kung beken sa imong pag prosigir, madadayonan den i kadora ateng limeg ig kultura. basipang paagi sa imong proyektong dia magkatinir ang tanan nga cuyonon i dengeg sa andang inalinan – ateng porong cuyo – ig ipabogal andang tanan nga sanda mga poroanen.

  Like

  Reply
 8. luwaw-luwaw

  BRAVO!!!! dan maman akeng makukon manong tayangaw…bali…bali kun ki ban..excited kmi ren s ploning n dia….CONGRATS….. 😉

  Like

  Reply
 9. Diane Agbayani

  Job well done!!! watching the show made my cry (-: it made me miss the Island where I was born and raised. Keep up the good work and good luck with your future projects!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.