Ing luluko o Ing Intrimis?

Mi saka batang cuyunon ang aga ngaul y mag baeg sa anang tatay tengued ing intrimis tana y ang solteros. Dayun y pakimanan ang tatay ang solteros kung anuno anang ing buat sa bata? Mag sabat ang solteros, wi makon ara…ing luluko ko lamang dayun dong tangol. Pagkabati ang tatay dayun na y pekpekan ang solteros y magkon, ara baling intrimisen mo akeng bata, indi mo lamang y lukon kentreng kaw!

Ang bisarang dia ay “very common” kanateng cuyunon nga kaysan ing gagamit ta ang bisarang loko imbes nga intrimis. Ano kabay manda ang matinlo y gamiten puera sa darwang akeng nasambit para indi kita mapabutilan?

obra ni Kutapdi

7 thoughts on “Ing luluko o Ing Intrimis?

 1. palaminco

  Pay kutaps, sa akeng panid ang ‘ingluluko’ kung sa Ingles pa, “being fooled”, ang intrimis i na, “joke”. Akeng pagkaelam ang intrimis asta urog-urog pareho lamang.

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  pay palamincz….ika baya ag uli sa puerto? aka balik ka ren baya sa manila?…tama ka manda dian. medio maibara y pamatian ang ing luluko.

  nabs…puidi ra manda ang ing papaerep. ano pa kabay ang puidi?

  Like

  Reply
 3. tangay

  kutapz, banz & palamz ang ing pabutilan, ang ag pabutil pati ang ing luko medyo nakikilala ko ig natabo about 40 years ago sa ing atubangan ang post office sa cuyo haehaehae!!!

  Like

  Reply
 4. kutapdi

  tangay….elam y nabs kung sino ang ag pabutil ig ang ing intrimis! haehae.

  pusugon…ika’na kaisan ang ka ansiano ra manda pag abot sa cuyunon kaso, mali mali pa ra enged imong pagsurulaten! damparang!

  Like

  Reply
 5. palaminco

  Pay kutapz, ag-uli ako manda sa puerto ang Sept. 24, agpasakep ang pulaw asta lebeng i Auntie Emma. Kababalik ko lamang ang digi sa M. Manila ang 27.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.