11 thoughts on “TGIF: cuyonon mi anteng!

 1. tayangaw

  Ang darwa ka pictures sa ibaba ay part y ang shooting y ‘pitch video’ y ang Ploning. Malia ikoon y ang ‘pitch video’, kailangan kong mag shooting y mga sample scenes y ang pelikula para ipakita sa akeng mga producer ang magiging look, style asta ang feasibility y ang project.

  1982 nainabo ang kwento y ang pelikula and the best way is to remember the flavor of the period is by recreating prominent things nga maga pademdem kanaten y ang tiempong aglebas.

  Tengued unique ang itsura y ang tricycle sa Palawan, kailangan amen mag incorporate y tricycle scene…

  Adedemdeman indo pa ang tricycle y aning Gerry Tan?

  … Ang kauna-unang TEKAGAN sa Cuyo!

  Like

  Reply
 2. Kegteng

  Tangay-aw, ayos dan, nabui ang TEKAGAN. Indi ko malipatan ang tricycle nga dan tenged nga ang aga pasada i dan Si Tay Tony Española (asawa ni Nay Glor, ilog anda papa) kananda na dan ing gagarahe. Maman dan ang pirming ing arkilan kung matukad kami sa Pawa o San Carlos para magpailot ameng mga bari…hehehehe.

  Like

  Reply
 3. tayangaw

  maman engued, kegteng… selenga, ara para ing bagoan… imong libayen para engued ang akasakay… this time lamang, ara y bari… hehehe!

  siyempre tandang tanda ko si nay glor… puera sa anang masabor nga puto… ang pagkageba y ang ‘related’ isara tana sa naulog tapos mi malan nga siging ugyao nga ‘una indo y ugot ang bata’ pero anang ing tuturo si nay glor. baby face moro. hehehe!

  Like

  Reply
 4. katian

  bali-bali tayangaw ang litrato, adedemdeman kp ang unang mayrintek kita pa…kangingirit ko datu labi pa ademdeman ko roman ang litarato nga imong ing pakita kanaken datung jan kita kanindo aga lubas ako datu sa caltex tapos aka short lamang….hahahahaha!!!!!!!!

  Like

  Reply
 5. tayangaw

  katian, imong shorts sa litratong dato mangitit. maga pakinas ka medyo ay mi dara kang balde. pero imong batis doro y balud, puedeng gamiteng katig. hehehe!

  Like

  Reply
 6. PUSUGON

  PAHABOL…TAYANGAW @6 MEJO ANG KA KURI DA Y PARETEN IMONG ISTORIA!! ADIN KA KAKITA Y SIRINA NA MAGA PAKINAS? DAMPARENG! BWAHAHAHAHA!

  KATIAN…MISS YOU SIS!!!!

  PINAL DEN TALAGA…BABUUSSSSHHHHHKKKAAA!

  Like

  Reply
 7. katian

  tayangaw; jaski ren ja, kakadlaw ako y maeget-eget datu sa imong barita nga maga pakinas… ara bali kanudaya aga pamutay kami ra manda y tirik para y baligya…para mi baslon maseled sa skwelan.

  Like

  Reply
 8. tayangaw

  katian, ano ronda… ara ako ra medyo kadedemdem nga aga pamaligya y tirik ang pinakamabalud y batis sa Bancal. Hehehe! Mas madangmit takaw akikita nga aga pamaligya y guegma. hehehe!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.