Round 2: Pakiman

1. Ang tatay ni Maria ay mi lima ka liwat nga mga babae. Andang aran ay ang naga darason: 1. Nana, 2. Nene, 3. Nini, 4. Nono – Anono kabay anang aran ang pang limang batang babae?

2. Mi saka kriminal nga ing sentensian den sa kamatayen. Tapos ing papili tana sa tatlo ka death row. Ang unang death row ay electric chair, ang pangarwa ay firing squad, ang pangatlo mga lions nga tatlo ren ka dagon nga ara’ y kakaen. Anonong death row kabay ang pinaka safe para sa kriminal?

Link sa unang pakiman

8 thoughts on “Round 2: Pakiman

 1. banbanen

  Korek kamong tanan. mga yangats. Eksato si palamincs sa number tw ig korek si kutaps sa number 5. botom line si tangay perfect, you deserve one order of kinilaw na kambing next eb ta, ok? contact bulals for details.

  Maisip ako anay ibang pakiman, basipang mi nealaman kamo padaran indo ra.

  Like

  Reply
 2. tangay

  nabz @7: salamat inde ako ron maliag y kinilaw nga kambing nga libre…mas liag ko BOTO-BOTO or BOTT-BOTT…haehaehae.

  dat means buy one take one or buy on take two…para mabuay-buay maubos…:) jaski masabor pa ki manang na….masabor pa sa SHIT!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.