Maambeng nga kapistan


Ang ati – courtesy of Joselito Balmonte asta ang anang mga students – Dia ag alin ki sikad-sikad, taken during the Soto family reunion on April 2007. Maambeng nga kapistan!

8 thoughts on “Maambeng nga kapistan

 1. kuday

  ang ka tinlo andan ang bispiras ang fiesta… san agustin na san agustin den talaga!

  comment lang!!!!: tay ayamo tagalog ang emcee.. pati si balmonte tagalog don da?!!! haehaehaehae…

  Like

  Reply
 2. lokus

  sa matoud lamang, na mi miss ko ren da ang pista sa Cuyo, to be exact 20 years den ara ako ka atindir ateng pisa. Katatawag ko lamang Sa Cuyo dadi medyo na homesik ako tenged ang tama kuno ang taw nga ag paramista. Happy fiesta kanateng tanan!!! VIVA SAN AGUSTIN!!!!!!

  Like

  Reply
 3. Manok Wilma Bacosa Lasquety

  Mambeng nga kapistan kanateng tanan nga mga Cuyunon !
  VIVA SAN AGUSTIN…..
  lokus kung ikaw 20 yrs. den nga ara kapapamista oman aco umpisa pa akeng pagtapos y ang high school,talagang ang pista kanaten ibang iba sa tanan animan maski sino amimiss dan.
  bans pag umpisa ren y pamungit, betangi y mantika ang buli ang kaldero agud makori y paiden ang pungit.

  Like

  Reply
 4. imamatad Henry LLacuna

  KITA pa mang mga cuyonon kataman mapuputi maski ang buli animan obligado ag pungit.SA palawan kuno sa CUYO sanda lmang kakikita y mga mapuputi.ARA bali sa madson nga SA AGUSTIN ma import ta ren lmang mga AFRIKANO.agod indi kita ren agamit ang buli ang kaldero.LAbi ren dan c manok dorong kaputi.kailangan talaga magpungitz.pasapet ako anay.ilam kung akikilala ako para y manok.Dapat imong a.k.a. manok nga bukay.

  Like

  Reply
 5. sikad sikad

  maambeng nga kapistahan sa tanan 🙂

  sabatan ko anay ang pakiman ni kuday…

  dayku, tama c nabs… during soto family reunion… marami kming guests indi kaintindi ng cuyunon.. pati na rin mga relatives ko na they didnt grow up or never been in cuyo..

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.