2 thoughts on “PALMID annual picnic

 1. Lato

  Ako anay ang maga first base dadi…Ang ambeng ingan talaga kung naga baragatan labe pa ren da enged nga poros kamo Cuyonon ig indi kaw y adlekan ag limeg y ibang lingguahe…mas mambeng…Dadi dige sa Down Under (Australia) dorong mga overseas contract worker ig ang ambeng ingan basta ag tiremes times pareho ra ang litratong dia. Mas matinlo siguro kung mi mga aran ang sa mga litratong dia para makilala ta sanda. Malay mo Lola, Lolo, Uncle, Auntie o ateng ilog ang isara sa mga bisita dige…

  Like

  Reply
 2. lokus

  nalilipay ako nga makita na ag wasag din gali mga Palawenos labi pa mga Cuyunon na kung adin adin den akabot. Basta ren lamang indi indo lipatan ateng mal nga banua. Kaloyan kamo ateng Ginoong Diyos dyan. Matamang salamat kay tangay at ipadayon na anang pag serbi ig pag promote ang Palawan labi pa ang Cuyo. Tama si lato na dapat may aran malay ta mi mga parentes kita gali na dyan sa litrato na indi ta ren makilala,

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.