Berso

Marapit den ang pista kanaten, ma rekat-rekat kita ren i berso. Umpisan ko dasunan indo ah?

Mi lamgam akong aromasit
Kung mag lepad a tepeng sa langit
Ang Dios anang ing sasambit
Kolintas anang ing bibitbit

istra viva!!!

13 thoughts on “Berso

 1. imamatad Henry LLacuna

  Duto sa amen sa Suba
  Mi isarang babae nga ababariada
  Madanleg sa kalsada akabikaka anang ita
  Ameng kalaem anang kargada,dato gali anang BUA!!!
  ESTRA VIVA!!!

  Like

  Reply
 2. tangay

  Duto sa amuen sa Dalamisag
  Mi ba-l-lay nga ing kakalkag
  Rapitan mo asisilag
  Pero kung unoton mo dorong caliag!!!

  Estra viva!!!

  Like

  Reply
 3. tangay

  Sa sobrang rimo imong ugali ma’al nga adi
  Dagi aco para putulon imong cabui!
  Abaw dodoy para imong nanay indi ag sinti
  Pag uli ren lamang sa indo ag titi!

  Estra viva!!!

  Like

  Reply
 4. imamatad Henry LLacuna

  DUTO sa amen sa PUTIK
  MI isarang pilyo nga intsik
  Kung kakita tana ngani y chicks
  Anang tutoy apisik pisik

  ESTRA VIVA!!!

  Like

  Reply
 5. pusugon

  Ing intrimis co icao Francisco
  Mangitit pa din sa oring imong suso
  Birat nga tikagan igutan
  Pag abot sa escuelan pa engetan

  Estra viva!!!

  Like

  Reply
 6. Ameg!!!

  Mi klasmeyt akong malisang sa eskwela
  Datung lalangiten den ngani anang ita
  Dayong gulpi palikay ang pobreng bata
  Anang kargada ang na-guem ang maestra…

  Estra Viva!!!

  Like

  Reply
 7. bagasay

  ang daragang taga kaimamis
  pirmi lamang anang ngisngis
  dato gali mi ag intrimis
  nga anang ngirit makatatangis.

  estraviva!

  Like

  Reply
 8. banbanen Post author

  ay ay alibangbang
  aga lepad lepad
  singuta matinglo
  ang tanan tanan nga burak.

  Saben laman sa uri
  kung ikaw malipat
  kanugon si burak
  sa lugta matataktak.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.