Salamat

Apuraen ko lamang ay medio a deyeg-deyeg pa dato akeng barot.

Maliag kami lamang magpasalamat sa tanan nga nag attend ang EB. No words can explain our feelings ang time nga magbaragat kita, kung beken SALAMAT.

Wait kamo lamang anay sa iba pang pics, samoro si ing elat ko pa from Kutapdi and Bulalo angibang mga pics. Indi ako ka paraet nga naga abot-abot da sa 50 ka cuyonon ang ag aratend. kaloyan kamong tanan ateng Ginoo and looking forward nga basipang pirming tuladia maski every 2 years. Mauro sa indong panid?

***

Para ki Tayangaw, pasensya enged lamang sa imong email ara ko natawi attention samoro ang time nga dato baya kami dorong ka seka seka para sa eb. Anyway, ano pa man, mayad lamang ok ka ra, And most congratz for winning the award. MI ANTENG KA RA MANDA.

2 thoughts on “Salamat

 1. banbanen

  Salamat da gali sa pamilya ni kutapz labi pa si Auntie na asta si Nang Mel, sa matinlong pag asikaso kanamen. Kabay kung amponon indo ako ren lamang? ang ka sabor kamo ag loto. Hae Hae Hae!

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  nabs….puede ka ra manda ma ampon digi….basta kamong mga cuyunon welcome sa balay, pag parasyar-pasyar kamo lamang digi. basipang pira ka adlao mag irimbeng kita ren da digi sa toronto.
  ang mga pics sa akeng camera saben aroman ko pa ka papadara kanimo. doro pang ka okopado.
  matamang salamat sa mga ag atendir atueng doro ka ambeng na baragatan. basipang ara kamo ra akara-regda. hae hae.

  bulals….condolence sa indong pamilia.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.