3 thoughts on “EB pics @Canada ’07

 1. Kegteng

  Dan ang mga Cuyonon, beken indian (indianero/indianera). Haehaehae! Congratulations sa indong dorong ka’ambeng nga EB. Dan manda kung bubuaten indong yearly or every 2 years, kapapasakep kami ren da sa madarason. Para ki NAbs, Bulalo ig Kutapz, hats off ako kanindo ig sa tanang ag pasakep, mayad kamo pa, doro akeng ka’inggit kanindo. hehehe!

  Like

  Reply
 2. banbanen

  Kegteng salamat, pero ako mas Hat’s Off sa mga ag taw andang maeteng tempo para lamang sa maeteng ka’mbengan. Salamat i oman kanindong tanan ig basipang indi kamo ra manda ma regda kung ki kutaps pa.

  Like

  Reply
 3. imamatad Henry LLacuna

  Kegteng tama kaw .pero pwera sa beken sanda mga indian,mga cowboy pa.ang pinaka cowboy c banbanen comus aga epet pa medyo y IRON BOARD.Ta kunon mo sanda ren lmang na kung endi anda mabuat y yearly ang EB ay every year den lmang.hae,hae…joke lmang.pero ang sa matod lmang kegteng nanaerak ako mayad kananda.Ta sa madason mapakon kita?mas maambeng kung ktabid c uncle mong rene.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.