EB @ Toronto 2007

EB 2007 Toroncto

Baragatan sa Canada, 2007. Just tap the image to see it’s preferences on Flickr. Ara pay abot moro ang mga taga Chicago.

Advertisements

One thought on “EB @ Toronto 2007

 1. Kegteng

  Akeng nanaisip lamang maintras aseleng indong ladawan nga dia, matud enged ang berso ni Manang Bagasay nga:

  Doto sa puro ang Cuyo
  Mangingitit ig mababael ang mga bato
  Mga guapo ig pustura mga tao doto
  Bawal ang maririmo….

  Estra VIVa!!!!!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s