5 thoughts on “Sige lamang manong badong

 1. Kegteng

  Haehaehae! ANg katitinlo indong ngirit, aka’agi kamo ren manda. Indi indo lamang i pateyek-teyekan ang beretang dian sa lamisan saben kung mag-abot ang iba pa sa’aruman aga urulagek kamo ren. Salamat sa pag-post indong mga ladawan nga dia, midyo dian kami ren da. Kami ren lamang digi si BUrs ang masantikan ang baso, mayad dato akaturog den si dodoy kegz. Enjoy kamo…

  Like

  Reply
 2. katian

  mga kasimanwa pacencia ren lamang kgbi akagi mauro i maite asta putol putol mauro ang signal…tay dan ayamo mga sultiros lamang ang sa ladawan? adin den ang mga daraga nga maga saot ang pinundopundo? asta medyo mi kurang ang tangay ara pa jan?

  Like

  Reply
 3. palaminco

  Mga kasimanua, medyo solb dun indong mga eyen, ah. medyo kamo mga tarawis nga ing-lapuan, hae-hae.
  Aibeg ako dato sa darwa ka botelyang atindeg sa lamisan… ang sabor i tayon sa baso’y betangan i ice.

  Like

  Reply
 4. palaminco

  tapos i padalenden sa tebeg, hae-hae.
  Sa akeng seleng, atunaw dun ang alcohol ang buk nga ag salangat sa anang tebeg i banbanen, hae-hae.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.