Mi anteng da kabay?

Ag baragat den da enged, pero dia umpisa pa lamang. Painit-init medio maga daba-daba, palanay lamang anay. Aruman basipa ren lamang mag-rarus pa i dugang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s