7 thoughts on “noysaro lapak-lapak

 1. tangay

  banz maintras aga sebek nga aga sebek ateng eb mas aga robas imong mga ing susulat. tawi ta ra ang ibang imong orasyon nga doro damel pag ag bagat kita ha?

  matinlo imong abre gana labi pa tgif…medyo mi caiban pa…beken maibara…medyo beken hehehe anang kadlao y nanay na ah…kung inde HUAAAAHAHAHA…LUA AKENG BUAH SA SABOR ANG SHIT!

  Like

  Reply
 2. bagasay

  kaisip ko ang manig orasyon sa siquijor, dato gali sa cuyo median da? ag karalatonan den ang tanan. aroy dan ang akeng ing padara sa istambay ing paseketan ko pa isip nga mayad. kapira ko pa i basaen saben magtalang. dorng ka arantigo basta cuyonon – estraviva!

  marapit den ang san agustin. isipen ko anay ang dramang “princesa ang cuyo” isusulat ko sa madason – abangan!

  Like

  Reply
 3. banbanen

  Bagasay elaten ko dan. Kampang ko si dagz ang isarang adlaw from israel ig nalilipay tana kanimo being so humble. Ako’ na maski iawanen ko reges pa humble… pamatian ko ang ka ambog ako ingan. Ilam baya kung ayamo? HAE HAE HAE!

  Ka balik ako dan sa orasyon, ako indi ag pabali sa mga taga sikihor, kita maman ang orig. Sayod si kutaps dian, ara lamang i papalabet ay busy pa moro.

  Like

  Reply
 4. yvonne gario

  aroy ing korian ako mayad ag basa imung jokes.. pero lalipay ako mayad….mapaturo acu anay ag sulat y tuladato…..apangkapang tipinglopo iping ngapan dapatopo….

  Like

  Reply
 5. tabugok

  aroy ing korian ako mayad ag basa imung jokes.. pero nalipay ako mayad….mapaturo acu anay ag sulat y tuladato…..apangkapang tipinglopo iping ngapan dapatopo….

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.