Pasao

Makon da ngani ang Cuyo Press sa About Page… “Ara mag kontra agod indi ma Pasao.” So, ang atueng Cuyonon word of the day is Pasao or Pasaw.

Anono kabay ang maliag y kon ang Pasao, Dia kabay maman da ang Lebad (Kupas kung sa tagalog)? Anono ra kabay ang anang exact meaning sa English asta sa Tagalog? Pwede ta pa kabay y gamitin sa ibang sentence puwera pa sa… “Ara mag kontra agud indi ma Pasao?”

Related Posts: Rarang, Kaibara, Rekat-rekat, Pasyak

8 thoughts on “Pasao

 1. banbanen

  Tangay salamat, elaten ta ang iba. Pero dia kabay iba pa sa SULANG. As in kung ara lamang na SULANG aka dayon ako andan bakal y SEORAN para semseman.

  Este SURAN gali, damparang!

  Like

  Reply
 2. imamatad Henry LLacuna

  Banz,endi ko kakon y saca barita sa tagalog.pero para kanaken ang maliag y kon ay nawalan ng bisa.aduran y bisa.pero ang seoran magandam kaw k kutapz.

  Like

  Reply
 3. kutapdi

  ang pasao doro ang kalimbawan….makon dang lagi, indi anay y bilangen ang pise kung itlog pa lamang! kung sa burak…makon napurak! kung sa igot…makon ag kamuslo! ig marake pa…
  pero ang pasao nga dia, iba ra sa pasaosao. kung aga diario kamo, puede ka’g sawsaw imong pulutan labi pa kung suran, ang sabor ingan…kaso kung seoran imong maliag ikon, ibang sawsaw do’dan! ing lintian de’ang imag!

  Like

  Reply
 4. palaminco

  Ang katinlo indong pagaramiten ang “pasao” mga kasimanua. Makun ngani manda ang iba nga anang eyen den lamang ang asisilag kung kakita ngani mapustura ig sexy, “Ayamo ang aga ka ra ag pasao? Dengan kita ra lamang ing bata!”

  Like

  Reply
 5. Daguldol

  aruy adedemdeman ko pa ang mairintek kami pa say nabz.. ing titingluan kami mayad ag seleng ang pilikula ni ramon revilla ay tenged tana mi anting anting pirmi..datung indi tana y dulutan maski anono.tay pag abot ngani ang matatapos den dayong mapasaw o mapasao anang anting anting,.. dayo tanang mapatay..awat!

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.