tsaynis bopit

Nademdeman ko lamang akeng kamalay dige sa Toronto. Beken tana Cuyonon ig ag ka’en sanda sa CHINESE BUFFET restaurant datong dagong 2004. Pag uli anda, tamang tama ag bagat kami sa isarang lugar.

Makon tana kanaken kung sa cuyonon, “Ang sasabor ingan baya ang pagka’en sa TSAYNIS BOPIT nga ameng ing pakunan.”

Sigurado ako nga kamo mi mga similar experiences da, beken kita perfect pero para lamang sa ateng kalipayan, basipang mag share kamo ra.

1 thought on “tsaynis bopit

  1. Lato

    Dage natabo sa Australia datong magpakon kami sa Darwin. Ag bakal kami isada sa Chinese Shop ig makon ang tindera ” you put pit (fish sauce)tot in there and it will taste good” Kung sa Cuyonon pa, “betangi y patis para mgasabor”

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.