Mga diskarte sa babae

1950s – Ing ge-guegman ta kao
1960s – Ing mamal ta kao.
1970s – I’m in love with you.
1980s – I love you, or 143144.
1990s – Amos ta ren sa kuwarto.
2000s – Puwede ren dan.

Basipang ara ko ra mi nalipatan. Mi nanaisip kamo pa? Patigayon lamang sa Comment box ig salamat. Read more jokes here

Advertisements

One thought on “Mga diskarte sa babae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s