Tinititi

Ang ma’ete ako pa dan ameng balay sa ing atubangan ang SJA. Kamalay ko si Tirik bagong lagted ag alin sa Manila. Indi tana pa ka’elam ag limeg y Cuyonon asta anang letter S nagiging letter T.

Halimbawa, kung konon ko S, makon da si Tirik ET. Kung konon ko SI, makon da si Tirik TI. Perme ko dan ing titripan, ilam lamang kung nadedemdeman na pa nga isarang adlaw ing supladan na ako.

Sa akeng ka’erep makon ako kanana,  SINISISI NG PUSANG INA ANG  PASAY  CITY.

Makon da si Tirik, TINITITI NG PUTANG INA ANG PATAY TITI.

Toinkz! Peace Tirik.

1 thought on “Tinititi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.