Paburit

Note: Originally posted on June 7, ’07 – Ing update ko lamang ay imoro ing lagted ko ang tultulanen sa Chat Room digue. 

Cuyo Press peeps…

Since medyo agree kamo ra y maite sa akeng tultulanen, Mi concept ako ron para sa Cuyo Press event sa August. Week long event tana. Medyo magastos lang pero maburit.

Dagi ang concept:

Title: PABURIT

We will build a closed studio sa mi plaza for a week. Maintras mi mga palua sa plaza. Complete with lights and equipments. Mi tatlo ka camera nga aka set-up ready ag roll anytime. Sa lua, mi coffee shop asta mi maiteng bar.

Maski sino puede ag seled sa studio para mag ‘paburit’ in front of the camera. Maski anong klaseng performance basta dapat mi Cultural Relevance. Tatawan ta y souvenir shirts asta ibang memorabilia ang kada maga seled. Puede mag inem y beer bago mag seled para mag iseg ang leba, o mag inem y kape para magkaroon y kelba. hehehe!

Sa bar, ing papalua ang edited nga best and worst perfomances ang ag lelebas nga adlaw. Pag abot y ang uring adlaw… ipapalua sa centennial stage through a projector ang award-winning
performances. Kadengan de dan y ang awards night kung sino-sino ang pinaka maburit.

Tapos, ang complete documentation will be edited into a dvd and will be packaged for commercial distribution.

Ang USP (unique selling point) y ang project nga dia:

Matama ang puede ag participate tengued indi sanda kailangan ag atubang sa matamang tao.
Something dia ang ara pa nabubuat sa Cuyo animan puede dia maka-raise excitement y ang mga bagets. Through the DVD, matamang Cuyonon maski sa ibang lugar ang kakikita, mi return-of-investment pa nga puede ta direct sa ibang future projects.

Ano sa indong panid? patigayon ipa’abot kanaken indong mga ena-ena. Once I get the approval to majority, I will start preparing the project cost and tap my contacts nga puede makatabang sa project nga dia.

Note: Kung medio nauri kamo i ma’ete, basa’en indo anay patigayon ang Patirap sa ateng kultura bago ang indong ena’ena.

Mi anteng: Tayangaw

15 thoughts on “Paburit

 1. banbanen

  Obviously tayangaw, naka post den digue ang concept, maliag i kon ako ara i kokontra, para indi ma pasaw.

  Elaten ta ig pamatian ang ena’ ena i ang iba.

  Like

  Reply
 2. palaminco

  100% agree tayangaw. Durong ka tinlong concepto dan. Kuna lamang kung anono akeng katatabang.
  Datu lamang, dapat siguro i-package ang studio in such a way na ma-cater na ang maelam-elam asta kabatan. Kung masyado murong hi-tech o contemporary, saben adlekan ang mga maelam-elam. Kung masyado rang conservative, indi ra’y sapeten ang mga kabatan.

  Like

  Reply
 3. tayangaw

  banbanen… ayos dan! ing cc takaw y akeng mga correspondence ki kutapdi agud masayudan ta ang tanang mga detalye.
  i hope we will really be able to figure out how to go about this plan at a minimal cost.
  plantsaen ta anay y matinglo, labi pa ang project cost bago ta ipabunayag digi para indi mapasaw. hehehe!

  Like

  Reply
 4. tayangaw

  palaminco… salamat sa imong pag prisintar y imong keseg.
  ikaw atatadan ko para pero high school ako pa medyo ang uri takang nakita.
  nasayudan ko ra ang tanan nga imong mga tultulanen doto sa ‘patirap’ post. ara ako lamang ka tiempo ag sabat tengued aga quality-time ako kanda nanay sa puerto ang ag lelebas nga adlaw.
  final den ba ang imong plano nga EB sa 26th?
  aliag kaw ag patawag y meeting pa para lamang sa mga aliag ag pa-involve sa Paburit before that date. Para pag abot y ang 26th, mi ilalatag taka ren nga plano sa ibang maga parakon.
  dia medyo ambitious nga project pero ara ra y imposible by God’s grace.
  kailangan ko lamang talaga ang tanang tabang should we decide to push through with this project.
  i’ll text you within the day para mabel mo akeng number.
  akeng email: dantenicogarcia@yahoo.com

  Like

  Reply
 5. kegteng

  Tedek sa’keng taguipuson nga makatabang sa PABURIT nga dia. Tangay-aw aelaman mo ra kung muro ako kabilib kanimo. Hehehe! Salamat akampang kita kayna. Tay dia, maelat kami ren lamang kung anono ang mamairiguan, basipang mag-iriguan da. Dan siguro pag-EB indong mga taga-Manila pwede kamo ren ag impisa y PABURIT: the try-outs… hehehe! Basipa rang madayon da ang project nga dia, dadi pa lamang ang ka’ambeng den y isipin.

  Like

  Reply
 6. tagaikoy

  tayangaw, durong katinlong concepto dan. 100% akeng suporta sa project nga dan. baritay kami lang degi nga sa mararayeng lugar kung ano ameng katatabang. basipang madayon da manda, para mi kakaiba dadi sa ateng pista, im assuming, ipapadengan sa pista ang activity nga dan. 🙂

  Like

  Reply
 7. katian

  tayangaw baritay kami lamang kng anono ameng katatabang y akeng mga kayban digue 100% ameng suporta kanindo… MAS MABURIT!

  Like

  Reply
 8. bagasay

  matinglo imong concepto tayangaw! 100% aprubado. ta baritan indo lamang kung anono ameng katatabiang. doto ako sa cuyo sa mga tiempong dato, kaloy diyos. pirming open akeng linya para sa mga cuyonon. amos, paburit kita!

  Like

  Reply
 9. Alibangbang

  TAYANGAW…mas maburit! Ano man ameng katatabang pagbarita lamang. Naelaman mo ra nga dan sa Cuyo darwa (Goy & Cas)akeng representative. Kami nga mga Cuyonon digue sa ISLA nalilipay nga dian cao nga maga paisa isa y ang ing plano nga proyekto. Pasensiya lamang ara ko ka bales imong email tenged ang ka busy ako dadi sa mga tiempo nga dia. GO na!!!!

  Like

  Reply
 10. dAguLdoL

  tayangaw en manda ang burit ingan sayod ako dyan sa imong plano basiparang madayong da para maski digui kami sa maraye makakita o masulyapan amen ang mga alakayo ang cuyo. 4 ka dagon ako ren muro ara kakapasakep ang ati atian…kebes sa akeng leba ang pagsupurta sa imong PABURIT na dan. selengen ta lamang kung may mas maburit pa dyan.. supurta men kanimo kaming mga taga ISRAEL kunta ka lamang si KATIAN o kaya Y post mo lamang digui sa CUYO PEEPS kung anono ameng matatabang para marampangan amen……(.KAPIT BISIG KITA MGA CUYONON) para sa kambengan ateng banua ig sa kaasinsuan…indi kita ag IRINGGITAN supurtan ta ang isara mi isara. KAKUYAN KITA ATENG GINO…

  Like

  Reply
 11. Kuti sa Dalan

  Tayangaw ika-cancel ko akeng trip sa Legaspi asta Cebu para diyan. Dadi pa lang mapaburit ako ren sa akeng bossing para tugutan ako ag uli i Cuyo sa Pista. Mabuway-buway den manda ako ara kakauli doto.

  Inoro kaw mapakon digi sa Puerto? Digi kita ren lamang maga-ampang. Di ba ako mi cel number kanimo? text text lang….Mi YM kaw? Chat kita ren lamang.

  Doro akeng ka-excited. Go na! Now na! He.he.he Patabiden ta si Torong asta si Ate JAne a.k.a “Karatongan.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.