11 thoughts on “Ploning

 1. banbanen Post author

  Ang mga bagay nga tuladia durong ka ba’el nga tabang sa pag salbar ateng kultura. Ang ka lipay ako ingan. Durong ka ligo i pamatian, akakabel i pungaw. Salamat ingan Manang Jane kanimo ig sa imong bata nga si Corrine. All the best kanindo dian sa Puerto.

  Like

  Reply
 2. kuday

  wow!!!! nabati ko ruman ang mag ina nga dya, bali-bali engued ang mag irinang dya.. durong ka sabor sa talinga y pamatian. si neva si kudos, akeng tangay ig classmate na si lua ara pa kayreg sa jamming… more jamming plssssssss!!!

  see u soon in puerto manang jane & kids!

  Like

  Reply
 3. $iK@D $!k@D

  i agree with nabs… malaki ang naitutulong ng mga ganito para i save ang culture natin…i didnt grow up in cuyo… but i understand our dialect… at the moment nag aaral ako mag cuyonon.. during welcome party ng soto family reunion..nagkaron ng cultural show sa bhay… gusto kc ng mga grandparents ko na ipakita sa min ang cuyo culture… esp sa mga lahat ng cousins ko na first time na mkapunta sa cuyo…bago mag perform ang grupo ni jobal ng ati atihan.. he said “ateng kultura indi ta y lipatan” well tama sya.. hindi natin dapat kalimutan ang culture natin… kaya thru this site.. pwede nating i save ang culture natin… and as for me.. im really trying my best.. para maging fluent ako sa cuyonon… so i need all ur help… salamat.. 🙂

  Like

  Reply
 4. bagasay

  i-plug ko anay ang cd nga “latong cuyo” available sa doan’s marketing, tenga-tenga. doto ang ploning by corrinne ig mga iba pang kantang cuyonon nga ing kakanta ang grupong sinika.

  Like

  Reply
 5. kagaked

  Karatongan, ingtitingloan aco mayad agpabalik-balik magpamati ig magseleng canindong darwa ni Corrine. Ing-liliguan aco baya mayad magpamati sa indong boses…

  Like

  Reply
 6. payepep

  paki post da anang lyrics ang ploning para ambengan kami rang aga ereg ereg lang e basa, ing ambengan kami rang me site na para sa mga cuyonon, ara ako pa kakapost sa dadi, dege kami lang maga basa ig magasoporta sa ateng kulturang cuyonon.

  Like

  Reply
 7. bagasay

  PLONING

  ploning nga labing maleban
  ang gegma mo ploning
  nga ing kandaduan
  lisensya ko ploning
  kung sarang tugutan
  mapamasiar ako
  sa marayeng lugar.

  ploning pobre’akong masyado
  ara ako sasalan
  nga mga recuerdo
  ara ako bulawan
  ara ako dinero
  solamente ploning
  demdemen mo ako.

  dan lamang akeng aelaman nga lyrics ang ploning. ing tatawagan si karatongan, sugpati anay patigayon.

  Like

  Reply
 8. banbanen Post author

  dagi ang kasugapat ang comment ni bagasay s number 10.

  Ploning pagsarig kanaken
  Tedek sa akeng leba
  ang akeng bisara
  Tigbas mo sa bato
  kemkemen sa panyo
  Indi enged ag kupas
  Maski ara ren ang lawas

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.