Sayaw

Salamat ki Christine Soto a.k.a sikad sikad sa video clip nga dia. Ang ambeng ingan i selengen. Sa seled i pira ka dagon nga ara ‘ko kakita i Sayaw  pamati’an ko medio sa cuyo ako ra lamang aga edeng nga bulan i Agosto.

Dan gali ing record ni sikad sikad datong ang pag reunion ang Soto Family ang ag lebas nga Abril 2007 kung ara ako i kakamali.

Update: May 29, 2007

Correction lamang, sa Video aka betang PASTORES, pero dan SAYAW, Beken y pastores.  Na confirmed ko lamang pa’agi sa email. Pasensya kung magka’isan aga kamali kita.

13 thoughts on “Sayaw

 1. katian

  aruy! banbanen ang sabor ingan y selengan ang aga pastores nga ja, tudo akeng ngirit maintras ing seseleng ko sanda ang aga sarambali… durong kaligo y pamatian medyo ra manda sa cuyo kita aga pamista ki San Agistin…

  Like

  Reply
 2. katian

  ja kabay ara anang kasugpat? mas mayad cguro kng medyo malabeg y maite para masayudan tara anang istorya…basipang mi jan para sikad sikad…

  Like

  Reply
 3. banbanen

  Dan gali si kadsi ara buay sa Cuyo Animan beken na kabisado, I guess ako ang nakakahiya hehehe, ay imoro ara ko ren da na riview. Ako ngani nga ag ba’el sa Cuyo ara kalibuta. Animan ok lang yun Kadsi.

  Salamat sa Contributions nga marami.

  Like

  Reply
 4. Banbanen

  @kuda on 12: Ang Pastores kada December. Anang kanta aga umpisa sa….

  Dague kaming kebes, nga mga Pastores.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.