Manamoc

Manamoc

Photo by: Joel Cabangbang a.k.a. Katian – Makikita sa pagtetengan i ang Palawan asta Panay ay ang Manamoc na isarang Isla sa Sulu Sea ka grupo ang Quinleban marapit sa Pamalican, sakep i ang Cuyo. Mabuhay ang mga Taga Manamoc sa’adin mang lugar ang kalibutan.

Durong mga bagay-bagay nga ing sasagyap-sagyap ko sa Manamoc ing papangunan i ang Daing nga Bararawan. Labi pa kung lamayo tapos mi langgao nga duro aslem nga ing betangan i kitikot…Wewwww! tyol tyol lamang ang panari.

More pics here and more info on Manamoc here. Pademdem lamang nga ang mga litrato digue sa Cuyo Press ay Copyrighted sa Flickr.com.

3 thoughts on “Manamoc

 1. bagasay

  nalipatan indo ron ang wakwak nga daing? dan maman akeng nanaisip nga lagi kakita ako lamang y taga manamoc. nadedemdeman ko ra nga kanudaya ara pa high school doto, ang mga taga manamoc sa cuyo pa aga aradal. sa amen mi mga aga saraka na taga doto ig andang ing sasakayan pangko nga mi layag aga panonot-nonot sa angin.

  Like

  Reply
 2. kutapdi

  een manda…animan ngani aga patagana aco ron y daing na wakwak ki nong bobet cabailo alimbawang kakadayon cami uli next year calooy Dios. Mas maambeng sa cuyo ang unang doto pa aga aradal ang mga taga manamoc. sanda ang ag ingganio mayad sa mga cuyunon nga magpursigir y karawat volleyball. dan moro andang ing kakarawat sa andang plaza pag weekend datong pirmi kami pa aga pakon doto animan, pag taga manamoc, sigurado, maansiado ag volleyball. sa matud lamang pati ang mga taga katadman, nalatunan da tengued kanudaya, katamang taga manamoc sa amianan/katadman ag iristar.

  Like

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.