El Nido Palawan

Pag enjoy kamo lamang i seleng ang video nga dia ang El Nido, 4: 50 minutes. Kung kamo sa office, luway luway indo lamang ang volume saben dan masisante kamo. Mabuhay ang mga cuyonon sa El Nido, ag alin sa Cuyo Press.

Source: Kenneth Tan

1 thought on “El Nido Palawan

  1. ariang nga langganen

    ara katulad ang el nido, durong katinlo. ing sasaluduan ko ang agbuat ang video clips nga dia.

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.