DIARY ni TOTING sa Amerika

DEC 20: Sa wakas aka ‘abot kami ren da dige sa Amerika for the first time. Ang ka’tinlo gali ang STATES, matata’s ang mga building. Durong mangigitit nga tao madadamel y bibig. Tamang tama mi barita nga maga SNOW, kaka experience ako ren da ang ing kukuon nga WHITE CHRISTMAS ma bulid-bulid ako enged sa SNOW. Tapos ma pa PICRURE ako pambetang sa FRIENDSTER.

DEC 21: My wife and I sat by the window all day. Tulala kaming darwa. Inde kami ka’elam ang mga paranawan. Ara kami kilala ig inde kami ka para’et nga dige kami ren. Finally, makikita ko ren ang SNOWFLAKES nga ing kukuon nga sa Christmas card ko lamang akikita kanudaya. Thanks G-d!

DEC 22: Mapanaw kami andan nga mag asawa for groceries masagyap kami andan y BIGAS asta ISDA pang adlaw adlaw nga konsomo tay dia gali ara palenke dige. When suddenly pag mata ko, ang street apupuno y Crystal snow wow! Medyo ako sa bata aga karawat sa front ameng house. Mi biglang ag lebas, ag kaway kanaken then kumaway din ako… sabi ko Hi!. People here are very friendly. Ang ka ‘tinlo ng Amerika.

DEC 23: Wow grabe na to! Ang snow sobra 8 inches. Medyo tumaas ang temprature. Grabe talaga, ang ka ramig. Inde puwede si nanay asta si tatay dige, matu-twak sandang lagi sa sobrang ramig. Mi barita re’man… more snow are coming…

DEC 24: Brrrrrrrrr…. ang ramig ingan. SNOW CAME twice today. Ang dalan ing bud budan y asin para inde kuno ag tegas ang SNOW. Tapos ameng kamalay ag SHOVEL andang driveway sige andang tambak andang snow sa ameng drive way. Sa akeng ena ena… kung sa pinas lamang dia… ing buyayaw ko ren.

DEC 25: Sa sobrang ramig ag BLACK OUT ang ramig ingan sa seled ang balay. Aga turo pa ameng bubong, mentras aga turo akeng sipon sa ramig. Ing gamit amen ang kingki nga ameng ing dara ag alin sa Pinas. Putragis a’sunog pa’akeng amimirek. Malas talaga. MORE SNOW ARE COMING…

DEC 26: Diaski ren dia, tanan FROZEN pati mga PIPES. Ara TUBIG, ara SURUGON ara ALALAY mayad pa sa’men mi katabang kami. Kung mag SHOVEL pa y uman ameng kamalay… bubuyayawen ko ren. (Ano kabay sa english ang… “AY DAN AYAMO ING TAMBAK MO REN DA UBOS SA AMENG PUDER?”)

DEC 27: Ag luwa ako sa balay, ing dapalan ko ameng kamalay, tay aka palikay. Ing ugyawan ko ren lamang… “Ka DAGPA ka’andan”. Ag bales tana… “ka DAGPA ka ra’andan.”

Ag sarakit akeng batis pati akeng selang… Sobrang ramig… Inde ako ren ka panaw… Ag derelem akeng paneleng… Diamat… kamo ren lamang dige sa Amerika. Ma’uli ako ren.

1 thought on “DIARY ni TOTING sa Amerika

  1. Job Rodriguez Lucero- Cabigsing Cuyo Palawan-Perth Western Australia

    ang tinlo ingan y basaen. simple pero “ROCK”. dia aga pamatod ang sarabien sa English nga makon “THERE’S NO PLACE LIKE HOME” ig ‘IT’S NOT ALWAYS GREEN ON THE OTHER SIDE”. ademdeman ko datong ara ako pa kakabot sa Manila..akeng sumpa sa akeng sadili…” pag aka abot ako sa Manila indi ako ag balik sa Cuyo” ano ka…saka Domingo ako pa lamang sa Manila aliag ako ren ag uli..aliag ako ag mangalok sa tiempong dato….ipadayon mo libayen…

    Like

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.